ระบบดาวน์โหลดข้อสอบ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
   
  ชื่อ - นามสกุล
 
   
เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
   
  อีเมล
 
   
  ประเภทของผู้ใช้งาน
 
   
  ประเภทของข้อสอบ
 
   
  กรุณากรอกตัวเลขที่เห็นลงในช่องว่าง
  ถ้าไม่สามารถอ่านตัวเลขได้กรุณา Refresh เว็บใหม่อีกครั้ง

 
 
 ดาวน์โหลดข้อสอบ
   
  หมายเหตุ : ข้อมูลทั้งหมดจำเป็นต้องกรอก
 
 

เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์  02-219-2991-5    โทรสาร  02-219-2996 , 02-129-3866-67  e-mail : webmaster@niets.or.th